Lokator 365

Program dla zarządcy nieruchomości i rozliczania wspólnot mieszkaniowych.

Program dla zarządcy nieruchomości i rozliczania wspólnot mieszkaniowych

Lokator 365 to program stworzony specjalnie dla zarządców nieruchomości, oferujący wiele korzyści i ułatwień w rozliczaniu wspólnot mieszkaniowych.
Dzięki tej innowacyjnej aplikacji, nie ma potrzeby inwestowania w drogie rozwiązania, aby skutecznie zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi.

Oto kilka najważniejszych cech programu Lokator 365, które sprawiają, że jest on niezwykle wartościowym narzędziem dla zarządców nieruchomości:

1. Wspólnoty, budynki i lokale we wspólnotach: Program Lokator 365 umożliwia kompleksowe zarządzanie różnymi wspólnotami mieszkaniowymi, budynkami oraz lokalami. Można w łatwy sposób przeglądać, aktualizować i analizować informacje na temat poszczególnych nieruchomości.

2. Ewidencja lokali: Dzięki tej funkcji programu można prowadzić szczegółową ewidencję dotyczącą poszczególnych lokali w danej wspólnocie. To ułatwia zarządzanie i śledzenie informacji związanych z wynajmem, najmem lub sprzedażą poszczególnych jednostek.

3. Wpłaty, naliczenia, rozliczenia i windykacja: Program Lokator 365 umożliwia łatwe przeprowadzanie wpłat, naliczanie opłat, dokonywanie rozliczeń oraz prowadzenie działań windykacyjnych. To sprawia, że zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej staje się bardziej efektywne i zautomatyzowane.

4. Ewidencja i rozliczanie zużycia mediów: Program Lokator 365 umożliwia dokładną ewidencję i rozliczanie zużycia mediów, takich jak prąd, woda, gaz itp. Dzięki temu można sprawiedliwie rozliczyć mieszkańców i uniknąć sporów związanych z opłatami za media.

5. Odczyty zużycia mediów wg liczników: Program Lokator 365 pozwala na bieżące monitorowanie zużycia mediów na podstawie odczytów z liczników. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które umożliwia zarządcy nieruchomości kontrolowanie zużycia i szybkie reagowanie na ewentualne problemy.

Ponadto, program Lokator 365 oferuje wiele pakietów w standardzie, które dodatkowo ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości:

- Wspólnoty: Umożliwia pełne zarządzanie i monitorowanie danych dotyczących różnych wspólnot mieszkaniowych.

- Lokale: Zapewnia szczegółowe informacje na temat poszczególnych lokali w ramach wspólnoty.

- Sprzęt: Pozwala na zarządzanie informacjami dotyczącymi sprzętu i wyposażenia w nieruchomościach.

- Przelewy: Pozwala na wygodne dokonywanie przelewów związanych z wpłatami lokatorskimi.

- Bank: Zapewnia integrację z systemami bankowymi, pozwalając rejestrować obroty na rachunkach wspólnot.

- E-maile: Zapewnia funkcjonalność wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio w programie.

- Terminarz: Ułatwia planowanie i organizację zadań i spotkań.

- Poczta: Zapewnia dostęp do informacji dotyczących korespondencji związanej z zarządzaniem nieruchomościami oraz łatwe wysyłanie korespondencji papierowej.

Dzięki tym cechom i pakietom w standardzie, program Lokator 365 staje się niezastąpionym narzędziem dla zarządców nieruchomości, umożliwiającym skuteczne i efektywne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz ułatwiającym rozliczenia finansowe i kontrolę zużycia mediów. Wypróbuj bez ryzyka

Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług. więcej →

Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej. więcej →

Rozliczenia
Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych. więcej →

Kasa gotówkowa
Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów. więcej →

Przelewy
Przelewy papierowe i elektroniczne. Drukowanie przelewów papierowych. Paczki przelewów do bankowości elektronicznej. Videotel. Elixir. więcej →

Bank i karty
Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Powiązanie z fakturami sprzedaży. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. Transakcje na kontach. Prowizje od transakcji. Konta walutowe. więcej →

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. więcej →

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami. więcej →

Dokumenty
Dokumenty firmowe. Generowanie prostych dokumentów tekstowych. Drukowanie dokumentu. Wysyłanie mailem w PDF. Noty obciążeniowe do rozrachunków. Noty korygujące do faktur zakupowych lub kosztowych. więcej →

Poczta
Wysyłka poczty papierowej. Obsługa nadawcy masowego. Drukowanie etykiet adresowych. Drukowanie zbiorówki pocztowej. Przesyłki kurierskie. Obsługa przesyłek kurierskich. Numer listu przewozowego. Raporty. Dziennik korespondencji. Korespondencja przychodząca. Korespondencja wychodząca. Dekretowanie korespondencji. Załączniki. Obsługa PDF. więcej →

Terminarz
Terminarz biznesowy. Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku. więcej →

Wspólnoty
Ewidencja wspólnot. Stawki opłat we wspólnotach. Symulacje opłat. Stawki za media. Faktury wystawiane przez wspólnoty. Dokumenty wspólnot. Uchwały. Koszty wspólnot. Wizualizacja budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty. więcej →

Lokale
Ewidencja lokali. Naliczenia miesięczne, wpłaty, rozliczenia, windykacja. Naliczenia we wspólnotach. Naliczenia okresowe. Faktury do naliczeń. Ewidencja i rozliczanie zużycia mediów. Okresowe rozliczenie mediów wspólnych. Zaliczki na media i faktyczne zużycie. Zimna i ciepła woda, ścieki, inne media przewodowe. więcej →

Sprzęt
Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Program Lokator umożliwia obsługę wspólnot, zarządzanie lokalami oraz ewidencję kosztów i dokumentów związanych z działalnością wspólnot. Dodatkowo, program oferuje funkcjonalności związane z monitorowaniem zużycia mediów oraz prowadzeniem bazy sprzętu technicznego.


Wspólnoty: Ewidencja wspólnot: Możliwość tworzenia i prowadzenia ewidencji wspólnot.
Dokumenty wspólnot: Zarządzanie dokumentami związanych z działalnością wspólnot.
Koszty wspólnot: Monitorowanie i rozliczanie kosztów związanych z działalnością wspólnot.

Lokale: Ewidencja lokali: Tworzenie i prowadzenie ewidencji dotyczącej poszczególnych lokali w ramach wspólnoty.
Wizualizacja budynków, lokali i klatek: Możliwość wizualizacji budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty dla lepszej orientacji.
Naliczenia we wspólnotach: Dokonywanie naliczeń dotyczących opłat, czynszów i innych kosztów dla poszczególnych lokali w ramach wspólnoty.
Ewidencja i rozliczanie zużycia mediów: Monitorowanie zużycia mediów, takich jak woda, prąd, gaz itp., oraz rozliczanie kosztów za zużycie mediów w poszczególnych lokalach.

Sprzęt: Baza sprzętu technicznego: Prowadzenie bazy danych sprzętu technicznego związanaego z obsługą wspólnoty.


Fakturowanie: Wystawianie faktur i paragonów oraz prowadzenie kompletnego rejestru sprzedaży. Możliwość korzystania z bazy usług i drukowania paragonów fiskalnych.
Rozliczenia: Zarządzanie rozliczeniami z kontrahentami. Generowanie wykazu zarejestrowanych wpłat do faktur, rozliczeń do faktur oraz wezwań.
Kasa gotówkowa: Obsługa kasy gotówkowej. Generowanie raportów kasowych.
Przelewy: Wykonywanie przelewów papierowych i elektronicznych.
Bank i karty: Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Obsługa rachunku bankowego.
Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
E-maile: Obsługa poczty elektronicznej.
Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, dane użytkownika programu.
Terminarz: Zarządzanie terminami biznesowymi, sprawami i zleceniami. Obsługa terminarza tygodniowego, miesięcznego i rocznego.
Dokumenty: Zarządzanie dokumentami firmowymi. Generowanie not obciążeniowych i not korygujących do faktur zakupowych lub kosztowych.
Poczta: Obsługa wysyłki poczty papierowej, przesyłek kurierskich oraz prowadzenie dziennika korespondencji.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 39 ekranów aplikacji
Faktury nierozliczoneFaktury nierozliczone
Rejestr sprzedażyRejestr sprzedaży
Prosta faktura sprzedażyProsta faktura sprzedaży
Paragon fiskalnyParagon fiskalny
Wezwania do zapłaty i noty odsetkoweWezwania do zapłaty i noty odsetkowe
Nota odsetkowaNota odsetkowa
Raporty kasoweRaporty kasowe
Dokument kasowyDokument kasowy
Płatności elektronicznePłatności elektroniczne
Wpłata kartąWpłata kartą
TransakcjaTransakcja
KontrahenciKontrahenci
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Ustawienia konta pocztowegoUstawienia konta pocztowego
Nota obciążeniowaNota obciążeniowa
Poczta papierowaPoczta papierowa
Zbiorówka pocztowaZbiorówka pocztowa
KorespondencjaKorespondencja
Terminarz tygodniowyTerminarz tygodniowy
Naliczenia lokatorskieNaliczenia lokatorskie
LicznikLicznik
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Lokator 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Lokator 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Korzystam z programu Lokator 365 do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, i nie mogę sobie wyobrazić lepszego narzędzia do tej pracy. Ten program przynosi ogromne korzyści zarówno mi, jak i mieszkańcom wspólnot, które obsługuję.

Najbardziej doceniam wszechstronność i kompleksowość. Dzięki funkcji ewidencji lokali mogę w łatwy sposób monitorować i aktualizować informacje dotyczące poszczególnych jednostek mieszkaniowych w każdej wspólnocie.

Program Lokator 365 umożliwia także skuteczne rozliczanie wpłat, naliczanie opłat, dokonywanie rozliczeń oraz prowadzenie windykacji. Nie tylko oszczędza mi to czas, ale również automatyzuje procesy finansowe, zapewniając większą dokładność i skuteczność. Dodatkowo, funkcja ewidencji i rozliczania zużycia mediów pozwala mi na sprawiedliwe rozliczenie mieszkańców za zużyte usługi, eliminując potencjalne spory.

Warto również wspomnieć o obsłudze klienta. Zespół zawsze jest gotowy do pomocy i udzielić odpowiedzi na moje pytania. Ich wsparcie jest profesjonalne i szybkie, co przekłada się na moją pewność, że mogę liczyć na nich w razie potrzeby.

Jestem wdzięczny za ten program, który znacząco ułatwia moją pracę i przyczynia się do zadowolenia mieszkańców wspólnot, którymi zarządzam.


Kim są użytkownicy programu Lokator 365?
Program Lokator to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z obsługą rynku nieruchomości, usługami profesjonalnymi i handlem. Oto kilka przykładów:

Obsługa rynku nieruchomości: Firmy zarządzające nieruchomościami, zajmujące się wynajmem, zarządzaniem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami korzystają z programu Lokator do prowadzenia swojej działalności.

Usługi profesjonalne: Kancelarie rachunkowe i doradztwo podatkowe, a także kancelarie prawne wykorzystują program Lokator do świadczenia usług w tych dziedzinach.

Handel: Wyspecjalizowane sklepy komputerowe oferujące sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania także korzystają z tego programu.

Budownictwo: Firmy zajmujące się realizacją projektów budowlanych, zwłaszcza budynków, wykorzystują program Lokator do zarządzania i monitorowania procesu budowlanego.

Informacja i komunikacja: Wydawnictwa specjalizujące się w oprogramowaniu korzystają z programu Lokator do swojej działalności wydawniczej.

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: Obiekty noclegowe turystyczne, takie jak hotele i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, korzystają z programu Lokator do zarządzania rezerwacjami i świadczenia usług.

Usługi administrowania i działalność wspierająca: Firmy ochroniarskie, zajmujące się ochroną mienia, korzystają z programu Lokator do zarządzania i monitorowania systemów bezpieczeństwa.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię: Firmy zajmujące się wytwarzaniem i dostarczaniem pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych korzystają z programu Lokator do monitorowania i zarządzania tymi procesami.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją: Obiekty sportowe, takie jak stadiony, korzystają z programu Lokator do zarządzania swoimi działaniami i organizacji różnych wydarzeń.

To tylko kilka przykładów branż, które korzystają z programu Lokator. Jest on wszechstronnym narzędziem, które dostosowuje się do różnych rodzajów firm i pomaga w efektywnym zarządzaniu ich działalnością.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800063

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Lokator 365
Program dla zarządcy nieruchomości i rozliczania wspólnot mieszkaniowych.