następny »« poprzedni  Pakiet JZK » Kontrahenci »

Moduł Kontrahenci

W skrócie: Baza kontrahentów.

Częste pytania związane z tym modułem


Biała lista płatników VAT Co to jest Biała Lista płatników VAT? Jak sprawdzić status VAT kontrahenta?

Brzęczyszczykiewicz próbuje się odnaleźć Brzęczyszczykiewicz próbuje się odnaleźć, szukając sam siebie. Nie bądź jak Brzęczyszczykiewicz i szukaj szybciej!

Dane klienta na fakturze Co zrobić, gdy klient zmienił dane? Jak poprawić dane klienta przed wystawieniem faktury?

Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta Jak ustawić indywidualny rabat lub termin płatności dla danego kontrahenta? Kiedy te parametry zostaną uwzględnione?

Inny odbiorca na fakturze Jak wystawić fakturę dla gminy lub miasta, gdy płatnikiem albo odbiorcą jest szkoła, przedszkole lub inna jednostka?

Inny płatnik na fakturze Jak umieścić na fakturze innego płatnika?

Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP Jak znaleźć firmę po numerze NIP? Czy trzeba wprowadzać ręcznie wszystkie dane kontrahenta?

Klienci jednorazowi Jak wystawić fakturę dla klienta jednorazowego? Czy trzeba zapisywać dane klientów jednorazowych?

Klienci powtarzający się Jak zachować kontrahenta na przyszłość? Jak wystawiając fakturę od razu dodać kontrahenta do bazy danych?

Numer konta i nazwa banku Jak wydrukować na fakturze numer konta i nazwę banku?

Panel danych kontrahenta Jak działa standardowy panel kontrahenta? Jak wybrać kontrahenta?

Rozpoznawanie kodu pocztowego Czy wprowadzając dane kontrahenta trzeba wpisywać wszystkie dane? Jak przyspieszyć pracę?

Wprowadzanie kontrahenta unijnego Jak wprowadzić kontrahenta z Unii Europejskiej? Jak wprowadzić NIP UE, aby prawidłowo wygenerować JPK?

Wyszukiwanie kodu pocztowego Jak znaleźć kod pocztowy dla konkretnego adresu?

Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze Jak zmienić kontrahenta podczas klonowania faktury?

Znaki zastrzeżone Jakie znaki nie są dopuszczalne w nazwie klienta? Jak zapisać nazwę firmy z cudzysłowem?

- masz inne pytanie? » zadaj je teraz
Dostępność: .

  następny »« poprzedni  Zobacz wszystkie moduły Pakietu JZK