KontaktBlog     JPK   Programy   Druczek®   Fakturzysta®   Warsztat   Podatki   Branżowe   · Co nowego? · Pobierz!   Zadzwoń   KUP!   Zaloguj się!  

O nas

Dystrybucja, licencjonowanie i obsługa oprogramowania:

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505.344 zł, wpłacony w całości.

WAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Uwaga: W I kwartale 2018 każdy klient otrzyma własny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Prosimy zwrócić uwagę na informację na fakturze!

Twórcą programów Druczek®, Fakturzysta® oraz innych aplikacji jest:
Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 35-330 Rzeszów-Słocina
adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 81A/1, 80-268 Gdańsk
© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oprogramowanie zawiera podpis cyfrowy klasy EV:
Numer seryjny: 39 52 a1 55 47 ab 3c e7 18 0f 39 a9 d3 42 7f 80
Wystawca: Certum Trusted Network CA, Asseco Datasystems (Unizeto).

Sprawdź nasz nowy projekt!

© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.https://www.jzk.pl/onas