« Pojazdy Książka przychodów i rozchodów »
Pakiety i funkcjeSprzęt

Pakiet Sprzęt

Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy.

Sprzęt

✓ Dane sprzętu technicznego, rejestracja przeglądów UDT, TDT i WDT

Historia sprzętu

✓ Historia zleceń przeglądu lub naprawy dla sprzętu technicznego

Wybór sprzętu

✓ Wybór sprzętu do zlecenia
✓ Szczegółowe dane sprzętu

Dozór techniczny

✓ Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT
✓ Pomiary elektryczne, przeglądy

Przykładowe ekrany

SprzętSprzęt
Pakiet Sprzęt to kompleksowy zestaw modułów służących do zarządzania i obsługi sprzętu technicznego. Może być wykorzystywany jako wyposażenie w hotelach, budynkach we wspólnotach mieszkaniowych, a także jako podstawa do utworzenia zleceń serwisowych.

Moduły zawarte w pakiecie Sprzęt to:

1. Sprzęty: Ten moduł pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi poszczególnych elementów sprzętu. W ramach tego modułu można rejestrować informacje o sprzęcie, takie jak nazwa, numer seryjny, model, producent itp. Ponadto, moduł ten umożliwia również rejestrację przeglądów UDT (Urząd Dozoru Technicznego), co pozwala na monitorowanie i aktualizację informacji dotyczących przeglądów technicznych.

2. Historia: Ten moduł pozwala na śledzenie historii poszczególnych elementów sprzętu. Dzięki niemu można rejestrować informacje o przeglądach lub naprawach, które były wykonywane dla danego sprzętu. Umożliwia to ścisłe monitorowanie stanu technicznego i historii konserwacji każdego elementu sprzętu. Ten dokument zawiera pełną historię przeglądów, napraw i konserwacji poszczególnych elementów sprzętu. Pozwala na monitorowanie i śledzenie działań podejmowanych w odniesieniu do danego sprzętu na przestrzeni czasu.

Pakiet Sprzęt służy jako baza dla zleceń serwisowych. Sprzęt można przyporządkować do konkretnego zlecenia serwisowego. Zlecenie będzie zawierać dane dotyczące charakterystyki tego sprzętu, jego nazwy, numeru seryjnego oraz innych cech. Nic nie trzeba przepisywać.

Dzięki pakietowi Sprzęt można skutecznie zarządzać, monitorować i śledzić informacje dotyczące sprzętu technicznego, co umożliwia efektywne utrzymanie sprzętu w dobrej kondycji, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie awarii.

Kup teraz →pakiet Sprzęt

Historia taka, jak Twoja...

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak: →

Napisz swoją historię! Wypróbuj pakiet Sprzęt i przekaż nam swoją opinię.

Nie zapomnij dopisać się do listy referencyjnej. Użytkownicy obecni na naszej liście referencyjnej korzystają z preferencyjnych warunków.

Korzystanie z pakietu Sprzęt jest nieocenione. Ten kompleksowy zestaw modułów umożliwia mi skuteczne zarządzanie i obsługę sprzętu technicznego, który później podlega zleceniom serwisowym.

Pakiet umożliwia również planowanie i wykonywanie przeglądów okresowych.

Dzięki tym modułom, moja praca jest bardziej efektywna i precyzyjna, co przekłada się na zadowolenie klientów i wysoką jakość usług serwisowych.

W standardzie...

Pakiet jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Hotel 365
✓ Lokator 365
✓ Serwis 365
✓ Warsztat 365
✓ Rolnik 365

Warto dokupić...

Pakiet Sprzęt jest zalecany dla następujących aplikacji: Warsztat 365, Opony 365.

Aby rozszerzyć posiadaną licencję o pakiet Sprzęt z zachowaniem okresu ważności licencji, zaloguj się.

Możesz też po prostu nabyć licencję roczną na ten pakiet.Kup teraz →pakiet Sprzęt

Kup teraz →pakiet Sprzęt

Pakiet Sprzęt
Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy.