« JPK na żądanie 365 »
Pakiety i funkcjeUmowy i delegacje

Pakiet Umowy i delegacje

Obsluga umów zlecenia, o dzieło, o pracę. Obliczanie składników wynagrodzeń. Składka zdrowotna. Składka PPK. Drukowanie umowy. Rozliczenia umów. Deklaracje PIT. Delegacje krajowe. Rozliczenie delegacji.

Umowy

✓ Obsluga umów zlecenia, o dzieło, o pracę
✓ Obliczanie składników wynagrodzeń
✓ Składka zdrowotna
✓ Składka PPK
✓ Drukowanie umowy

Umowa

✓ Umowa o pracę, zlecenie lub o dzieło: Drukowanie umowy, wynagrodzenie, dane pracownika lub wykonawcy

Wynagrodzenia

✓ Rozliczenia umów
✓ Deklaracje PIT

Wynagrodzenie

✓ Rozliczenie wynagrodzenia do umowy o pracę, o dzieło albo zlecenia

Delegacje

✓ Delegacje krajowe
✓ Rozliczenie delegacji

Delegacja

✓ Polecenie wyjazdu: Delegacja krajowa lub zagraniczna

Przykładowe ekrany

WynagrodzenieWynagrodzenie
Pakiet Umowy i delegacje to kompleksowe narzędzie do obsługi umów cywilnoprawnych i umów o pracę oraz rozliczeń z nimi związanych. Obejmuje on moduły Umowy, Wynagrodzenia oraz Delegacje. Pakiet ten oferuje funkcje umożliwiające tworzenie, drukowanie i zarządzanie różnymi rodzajami umów, wynagrodzeniami oraz delegacjami.

Moduł Umowy umożliwia tworzenie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło. Użytkownik może wygenerować umowę wraz z informacjami dotyczącymi wynagrodzenia oraz danymi pracownika lub wykonawcy. Ten moduł umożliwia również drukowanie umów, co ułatwia proces zawierania umów pisemnych.

Moduł Wynagrodzenia pozwala na rozliczanie wynagrodzeń związanych z umowami o pracę, o dzieło lub zlecenia. Użytkownik może wprowadzić informacje dotyczące wynagrodzenia oraz dokonać rozliczenia umów, wraz z obliczeniem należnych składek na ZUS. Ten moduł umożliwia monitorowanie płatności i zapewnia klarowność w zakresie finansów związanych z umowami.

Moduł Delegacje umożliwia obsługę delegacji krajowych. Użytkownik może tworzyć polecenia wyjazdu, które obejmują informacje dotyczące delegacji, takie jak cel podróży, daty i miejsce. Ten moduł ułatwia zarządzanie delegacjami i zapewnia kompleksowe informacje na temat wyjazdów służbowych.

W ramach Pakietu Umowy i delegacje obsługiwane są trzy główne dokumenty: Umowa, Wynagrodzenie oraz Delegacja. Moduły umożliwiają użytkownikowi tworzenie, edycję, drukowanie i zarządzanie tymi dokumentami.

Pakiet Umowy i delegacje oferuje również szereg innych funkcji, takich jak:
- Obsługa umów o pracę, umów o dzieło lub umów zlecenia, w tym generowanie umów i zarządzanie nimi.
- Możliwość rozliczania wynagrodzeń związanych z umowami o pracę, o dzieło lub zlecenia, wraz ze składkami ZUS.
- Tworzenie i obsługa polecenia wyjazdu dla delegacji krajowych lub zagranicznych.

Dzięki temu pakietowi użytkownik może skutecznie zarządzać umowami cywilnoprawnymi oraz umowami o pracę, monitorować płatności, generować dokumenty i zwiększyć efektywność procesów związanych z delegacjami.

Kup teraz →pakiet Umowy i delegacje

Historia taka, jak Twoja...

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak: →

Napisz swoją historię! Wypróbuj pakiet Umowy i delegacje i przekaż nam swoją opinię.

Nie zapomnij dopisać się do listy referencyjnej. Użytkownicy obecni na naszej liście referencyjnej korzystają z preferencyjnych warunków.

Pakiet Umowy i delegacje jest doskonałym narzędziem dla mnie jako osoby odpowiedzialnej za rozliczanie umów zleceń i o pracę w stowarzyszeniu regionalnym. Dzięki niemu nie potrzebuję biura rachunkowego, co oszczędza mi czas i pieniądze.

Moduł Umowy umożliwia szybkie tworzenie umów. Mogę generować umowy z informacjami o wynagrodzeniu i danymi pracowników lub wykonawców. Drukowanie umów jest również możliwe. Moduł Wynagrodzenia umożliwia skuteczne rozliczanie wynagrodzeń z umów o pracę, zlecenie lub o dzieło. Wprowadzam informacje o wynagrodzeniu i dokonuję rozliczeń na ich podstawie. Śledzenie płatności i klarowność finansów są zapewnione.

Skutecznie zarządzam umowami i płatnościami, generuję dokumenty i zwiększam efektywność procesów związanych z delegacjami, bez konieczności korzystania z biura rachunkowego.

W standardzie...

Pakiet Umowy i delegacje jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Umowy 365
✓ Kody 365 MAX

Warto dokupić...

Pakiet Umowy i delegacje jest zalecany dla następujących aplikacji: Firma JPK, Druczek JPK, Faktura JPK, Księgowość, Księgowość VAT, Księgowość VAT ST.

Aby rozszerzyć posiadaną licencję o pakiet Umowy i delegacje z zachowaniem okresu ważności licencji, zaloguj się.

Możesz też po prostu nabyć licencję roczną na ten pakiet.Kup teraz →pakiet Umowy i delegacje

Pakiet Umowy i delegacje
Obsluga umów zlecenia, o dzieło, o pracę. Obliczanie składników wynagrodzeń. Składka zdrowotna. Składka PPK. Drukowanie umowy. Rozliczenia umów. Deklaracje PIT. Delegacje krajowe. Rozliczenie delegacji.