Pakiety i funkcjeWszystkie

63 pakiety i funkcje

Pakiet Firma 365 oferuje aktualnie 63 pakiety. Każdy pakiet składa się z jednego lub kilku modułów. Każdy moduł obsługuje jeden lub więcej rodzajów dokumentów. Funkcje są powiązane ze sobą, tworząc spójne oprogramowanie dla firmy każdego rodzaju.

×
Fakturowanie

Wystawianie faktur
Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług.
» więcej

Fiskalizacja

Paragony
Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej.
» więcej

Rozliczenia

Rozliczenia z kontrahentami
Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych.
» więcej

Fakturowanie masowe
Fakturowanie masowe
Paczki e-faktur do KSEF.
» więcej

Kopia elektroniczna
Automatyczna kopia elektroniczna faktur
Procedury

Procedury złożone
Wyceny procedur. Jednopozycyjne fakturowanie procedur.
» więcej

Komis i marża
Obsługa komisu
Umowa komisowa. Przyjęcie do komisu. Sprzedaż towaru na fakturę VAT marża. Rozliczenie z komitentem. Faktury VAT marża. Rejestr marży.
» więcej

Abonamenty

Umowy abonamentowe
Fakturowanie seryjne.
» więcej

×
Magazyn

Baza towarów, nawet 25 magazynów
Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych.
» więcej

Produkcja

Obsługa procesu produkcyjnego
Produkty złożone. Produkcja do magazynu lub na sprzedaż. Monitorowanie dostępności komponentów. Wycena produkcji.
» więcej

Zakupy

Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych
Przyjęcie zakupów.
» więcej

Dostawy

Zamawianie i rejestrowanie dostaw
Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.
» więcej

Kanban

Interaktywna tablica zadań
Metodologia Kanban. * w przygotowaniu.
» więcej

×
Zamówienia

Zamówienia od klientów
Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form.
» więcej

Reklamacje

Reklamacje do sprzedaży
Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja reklamacji. Obsługa reklamacji. Wynik reklamacji. Rzeczoznawcy.*.
» więcej

×
Kasa gotówkowa

Obsługa kasy gotówkowej
Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów.
» więcej

Przelewy

Przelewy papierowe i elektroniczne
Drukowanie przelewów papierowych. Paczki przelewów do bankowości elektronicznej. Videotel. Elixir.
» więcej

Bank i karty

Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą
Powiązanie z fakturami sprzedaży. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. Transakcje na kontach. Prowizje od transakcji. Konta walutowe.
» więcej

Waluty

Kursy walut z tabeli NBP
Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów.
» więcej

×
Kontrahenci

Baza kontrahentów
Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT.
» więcej

Użytkownicy

Dane użytkownika programu
Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych.
» więcej

Weryfikacja

Obsługa weryfikacji z Białej Listy
Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji.
» więcej

Kody pocztowe

Baza kodów pocztowych
Wyszukiwanie kodu pocztowego dla podanego adresu. Rozpoznawanie kodów pocztowych. Geolokalizacja kodów pocztowych. Mapa.
» więcej

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej
Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami.
» więcej

SMS

Rozszerzona wysyłka SMS
Możliwość wysyłki SMS z ręki. Statusy doręczenia SMS. Raporty.
» więcej

Lejek

Interaktywny lejek sprzedaży
* w przygotowaniu.
» więcej

Geolokalizacja

Geolokalizacja
Rozpoznawanie lokalizacji kontrahenta według adresu. Mapa lokalizacji. * w przygotowaniu.
» więcej

×
Dokumenty

Dokumenty firmowe
Generowanie prostych dokumentów tekstowych. Drukowanie dokumentu. Wysyłanie mailem w PDF. Noty obciążeniowe do rozrachunków. Noty korygujące do faktur zakupowych lub kosztowych.
» więcej

Poczta

Wysyłka poczty papierowej
Obsługa nadawcy masowego. Drukowanie etykiet adresowych. Drukowanie zbiorówki pocztowej. Przesyłki kurierskie. Obsługa przesyłek kurierskich. Numer listu przewozowego. Raporty. Dziennik korespondencji. Korespondencja przychodząca. Korespondencja wychodząca. Dekretowanie korespondencji. Załączniki. Obsługa PDF.
» więcej

Terminarz
Terminarz biznesowy
Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku.
» więcej

Sprawy i zlecenia
Obsługa spraw i zleceń
Rejestrowanie sprawy. Prowadzenie sprawy. Rozzliczanie i fakturowanie według stawki stałej, godzinowej lub okresowej.
» więcej

AI

Sztucza inteligencja AI
Generowanie tekstów typu lorem ipsum na zadany temat. Reklamy, marketing, landingi, ogłoszenia, dokumenty. * w przygotowaniu.
» więcej

×
Raporty

Wykresy sprzedaży
Moduł analizy graficznej. Analiza realizowanych marż, kosztów zakupu i zyskowności sprzedaży. Podsumowanie zakupów i sprzedaży poszczególnych towarów, podgrup albo grup.
» więcej

×
Gabinet

Umawianie wizyt
Rejestracja wizyty. Epikryza. Rozliczenie wizyty. Baza pacjentów. Rejestracja danych osobowych. Dane medyczne. Recepty papierowe. Recepty do wizyty. Recepty luzem. Receptariusz. Funkcje archiwalne. Możliwość korzystania z serwisu gabinet_gov_pl (e-recepty, e-skierowania) z wewnątrz programu.
» więcej

×
Hotel

Obsługa rezerwacji hotelu
Wprowadzanie rezerwacji. Check-in. Check-out. Grafik rezerwacji i pokoi. Wizualna prezentacja stanu rezerwacji. Grafik zajętości pokoi, Grafik dla służby pięter. Rozliczanie należności. Rozliczenie zaliczek. Należności za noclegi i usługi dodatkowe. Książka meldunkowa. Rejestracja gości krajowych. Rejestracja gości zagranicznych. Automatyczne meldowanie przy check-in. Automatyczne wymeldowanie. Cennik usług hotelu. Sezonowy cennik usług. Baza pokoi hotelu. Kategorie pokoi. Opisy i zdjęcia. Wyposażenie pokoi. Grafik posiłków. Posiłki ujętych w cenie rezerwacji oraz dodatkowych. Obsługa służby pięter. Grafik pokojowych.
» więcej

×
Wspólnoty

Ewidencja wspólnot
Stawki opłat we wspólnotach. Symulacje opłat. Stawki za media. Faktury wystawiane przez wspólnoty. Dokumenty wspólnot. Uchwały. Koszty wspólnot. Wizualizacja budynków, lokali i klatek w ramach wspólnoty.
» więcej

×
Lokale

Ewidencja lokali
Naliczenia miesięczne, wpłaty, rozliczenia, windykacja. Naliczenia we wspólnotach. Naliczenia okresowe. Faktury do naliczeń. Ewidencja i rozliczanie zużycia mediów. Okresowe rozliczenie mediów wspólnych. Zaliczki na media i faktyczne zużycie. Zimna i ciepła woda, ścieki, inne media przewodowe.
» więcej

×
Rolnik

Wystawianie faktur RR
Drukowanie faktury. Obliczanie opłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Obsługa skupu płodów rolnych. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Obliczanie opłat. Ewidencja naliczeń i wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
» więcej

×
Szkoła

Baza uczniów szkoły
Rejestrowanie uczniów. Grupy i zajęcia indywidualne. Zapisywanie uczniów na kurs. Rozliczanie płatności. Indywidualne harmonogramy ratalne. Rejestrowanie oferty szkoły. Wygodne zapisywanie uczniów na wybrany kurs. Plan zajęć. Tygodniowy i dzienny plan zajęć według prowadzącego, grupy, ucznia i sali. Biblioteka książek i materiałów medialnych. Obsługą wypożyczeń i zwrotów.
» więcej

×
Serwis

Obsługa zleceń naprawy sprzętu
Rejestrowanie i obsługa zleceń serwisowych. Fakturowanie zleceń. Obsługa przeglądów.
» więcej

×
Warsztat

Obsługa zleceń naprawy pojazdów
Obsługa zleceń warsztatowych. Fakturowanie zleceń. Raporty obrotów i zleceń. Rozliczenia mechaników. Rozliczenia z klientami. Grafik zajętości stanowisk. Umawianie według stanowisk.
» więcej

×
Opony

Obsługa przechowalni i wymiany opon
×
Wypożyczalnia

Obsługa wypożyczalni pojazdów
Flota samochodów do wypożyczania. Rejestr pojazdów w wypożyczalni. Pojazdy zastępcze. Obsługa wynajmu pojazdów. Wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu. Wycena wypożyczenia. Stawki stawdobowe, kilometrowe lub inne.
» więcej

×
Pojazdy

Baza pojazdów korzystających z usług serwisowych albo pojazdów w gospodarstwie rolnym
Obsługa okresowa, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia.
» więcej

×
Sprzęt

Baza sprzętu technicznego
Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy.
» więcej

×
Książka przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Automatyczne księgowanie sprzedaży, zakupów, kosztów, amortyzacji, wynagrodzeń, składek ZUS, składki zdrowotnej. Dowody wewnętrzne. Automatyczne generowanie do wpisu Książki. Podatkowy spis z natury, konieczny do książki przychodów i rozchodów.
» więcej

Koszty

Faktury kosztowe
Automatyczne księgowanie kosztów do Książki i do VAT.
» więcej

Ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt ewidencjonowany
Księgowanie automatyczne. Księgowanie sprzedaży. Księgowanie składek ZUS. Obliczenie składki zdrowotnej.
» więcej

VAT

Rejestr VAT należnego
Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Zasysanie danych z innych modułów. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT.
» więcej

ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców
Składki na ubezpieczenie społeczne. Obliczanie składki zdrowotnej. Deklaracje ZUS_DRA i obsługa PUE ZUS.
» więcej

Środki trwałe
Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dowody wewnętrzne, amortyzacja.
» więcej

Podsumowanie podatkowe
Check-lista i podsumowanie zobowiązań podatkowych
Zadania do wykonania, automatyczne oznaczanie czynności już wykonanych.
» więcej

JPK na żądanie
Obsługa plików JPK na żądanie
JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR. Wysyłanie pliku. Weryfikacja, wizualizacja i walidacja pliku JPK. Generowanie i eksport JPK_FA (faktury). Import faktur z plików JPK. Generowanie i eksport JPK_EWP (ryczałt ewidencjonowany). Generowanie i eksport JPK_PKPIR (książka przychodów i rozchodów). Generowanie i eksport eksport JPK_V7M i JPK_V7K (ewidencja VAT z deklacją VAT-7). Import ewidencji VAT z plików JPK.
» więcej

Umowy i delegacje
Obsluga umów zlecenia, o dzieło, o pracę
Obliczanie składników wynagrodzeń. Składka zdrowotna. Składka PPK. Drukowanie umowy. Rozliczenia umów. Deklaracje PIT. Delegacje krajowe. Rozliczenie delegacji.
» więcej

×
365

Aktywna strona startowa
Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie.
» więcej

Tożsamości

Możliwość obsługi tożsamości
Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.
» więcej

5 tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości
Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.
» więcej

365 tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości
Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.
» więcej

NET praca w sieci
Możliwość obsługi tożsamości
Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.
» więcej

ZIP

Rozszerzona obsługa plików ZIP
Tworzenie szyfrowanych plików ZIP. Silne zabezpieczenie hasłem. Odtwarzanie szyfrowanych plików ZIP.
» więcej

Podpis elektroniczny
Rozszerzona obsługa podpisu elektronicznego
Podpisywanie plików PDF, XML, JPK. Dodawanie i usuwanie podpisów.
» więcej

Administracja

Funkcje administracyjne baz danych X1
Funkcje administracyjne baz danych SQL. Wzorce wydruków. Słowniki danych. Teksty wykorzystywane w różnych miejscach aplikacji. Edycja słowników. Zarządzanie logami aplikacji. Przeglądanie, przeszukiwanie i archiwizacja logów.
» więcej

Pomoc

Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna
W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna.
» więcej

Zamów program dla Twojej firmy →

Nie jesteś przekonany? Skorzystaj teraz z oferty bezpłatnej licencji na 30 dni gratis.

63 pakiety i funkcje
Pakiet Firma 365 oferuje aktualnie 63 pakiety. Każdy pakiet składa się z jednego lub kilku modułów. Każdy moduł obsługuje jeden lub więcej rodzajów dokumentów. Funkcje są powiązane ze sobą, tworząc spójne oprogramowanie dla firmy każdego rodzaju.