Program dla specjalisty ds podatkowych

Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak księgowi. Program dla specjalisty ds podatkowych powinien być przydatny do obliczania i rozliczania podatków, monitorowania zmian w przepisach podatkowych i generowania deklaracji. Dowiedz się więcej!

  • Wiemy, czego potrzebują księgowi.
  • Wiemy, co powinno być w programie dla specjalisty ds podatkowych.
  • Program dla specjalisty ds podatkowych powinien służyć do obliczania i rozliczania podatków, monitorowania zmian w przepisach podatkowych i generowania deklaracji.
  • Księgowi skorzystają z 4 pakietów funkcjonalnych: Podsumowanie podatkowe · Książka przychodów i rozchodów · VAT · Ryczałt ewidencjonowany, które można dokupić do dowolnego programu z oferty naszej firmy.
  • BINGO! Mamy w ofercie 5 programów, które mają potrzebne funkcje już w standardzie! Te programy to Druczek JPK, Firma JPK, Faktura JPK, Księgowość VAT, Księgowość VAT ST.

Firma i mała księgowość Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozliczenia podatkowe Fakturowanie usług + księgowość i JPK Ryczałt, książka, ZUS i VAT. Kompleksowe rozwiązanie. Ryczałt, książka, ZUS, VAT i środki trwałe. Odpowiedni także dla biura rachunkowego.
99 zł
99 zł
69 zł
59 zł
79 zł
Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Kopia elektroniczna faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług.
więcej →
Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej.
więcej →
Przelewy
Przelewy papierowe i elektroniczne. Drukowanie przelewów papierowych. Paczki przelewów do bankowości elektronicznej. Videotel. Elixir.
więcej →
Bank i karty
Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Powiązanie z fakturami sprzedaży. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. Transakcje na kontach. Prowizje od transakcji. Konta walutowe.
więcej →
Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów.
więcej →
Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT.
więcej →
Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych.
więcej →
Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji.
więcej →
E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami.
więcej →
SMS
Rozszerzona wysyłka SMS. Możliwość wysyłki SMS z ręki. Statusy doręczenia SMS. Raporty.
więcej →
Podsumowanie podatkowe
Check-lista i podsumowanie zobowiązań podatkowych. Zadania do wykonania, automatyczne oznaczanie czynności już wykonanych.
więcej →
Książka przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Automatyczne księgowanie sprzedaży, zakupów, kosztów, amortyzacji, wynagrodzeń, składek ZUS, składki zdrowotnej. Dowody wewnętrzne. Automatyczne generowanie do wpisu Książki. Podatkowy spis z natury, konieczny do książki przychodów i rozchodów.
więcej →
Koszty
Faktury kosztowe. Automatyczne księgowanie kosztów do Książki i do VAT. Wprowadzanie dokumentów kosztowych z plików PDF.
więcej →
Ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt ewidencjonowany. Księgowanie automatyczne. Księgowanie sprzedaży. Księgowanie składek ZUS. Obliczenie składki zdrowotnej.
więcej →
Środki trwałe
Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dowody wewnętrzne, amortyzacja.
więcej →
ZUS
Składki ZUS przedsiębiorców. Składki na ubezpieczenie społeczne. Obliczanie składki zdrowotnej. Deklaracje ZUS_DRA i obsługa PUE ZUS.
więcej →
VAT
Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Zasysanie danych z innych modułów. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT. Deklaracje podatkowe. Generowanie deklaracji w formacie XML. Wysyłka deklaracji poprzez bramkę e-deklaracji.
więcej →
JPK na żądanie
Obsługa plików JPK na żądanie. JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR. Wysyłanie pliku. Weryfikacja, wizualizacja i walidacja pliku JPK. Generowanie i eksport JPK_FA (faktury). Import faktur z plików JPK. Generowanie i eksport JPK_EWP (ryczałt ewidencjonowany). Generowanie i eksport JPK_PKPIR (książka przychodów i rozchodów). Generowanie i eksport eksport JPK_V7M i JPK_V7K (ewidencja VAT z deklacją VAT-7). Import ewidencji VAT z plików JPK.
więcej →
365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie.
więcej →
Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.
więcej →
Podpis elektroniczny
Rozszerzona obsługa podpisu elektronicznego. Podpisywanie plików PDF, XML, JPK. Dodawanie i usuwanie podpisów.
więcej →
Wszystkie ceny brutto za 1 miesiąc. Przy zakupie na rok z góry oszczędzasz.

Te programy są dopasowane do Twoich potrzeb. Zawierają potrzebne pakiety Podsumowanie podatkowe, Książka przychodów i rozchodów, VAT, Ryczałt ewidencjonowany.

Druczek JPK


program Druczek JPK
WAŻNA INFORMACJA: Programy na tej zakładce nie zawierają wszystkich potrzebnych pakietów Podsumowanie podatkowe, Książka przychodów i rozchodów, VAT, Ryczałt ewidencjonowany. Ale mamy dobrą informację - możesz je dokupić!

program Druczek CRM
+4 pakiety Podsumowanie podatkowe, Książka przychodów i rozchodów, VAT, Ryczałt ewidencjonowany
166,68 zł205,02 zł


program Druczek ERP
+4 pakiety Podsumowanie podatkowe, Książka przychodów i rozchodów, VAT, Ryczałt ewidencjonowany
166,68 zł205,02 zł

Program dla specjalisty ds podatkowych
Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak księgowi. Program dla specjalisty ds podatkowych powinien być przydatny do obliczania i rozliczania podatków, monitorowania zmian w przepisach podatkowych i generowania deklaracji. Dowiedz się więcej!