Podatki

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Zamów! Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Lista referencyjna

Program Podatki używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Podatki reprezentują 121 branż w ramach 18 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)

...i jeszcze 23

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

...i jeszcze 23

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

...i jeszcze 8

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

...i jeszcze 8

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

...i jeszcze 8

J: informacja i komunikacja

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

...i jeszcze 7

S: pozostała działalność usługowa

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

...i jeszcze 2

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

...i jeszcze 1

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

...i jeszcze 1

P: edukacja

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

sklep-militarny.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcus-Graf Marek Dworzyński
oferta firmy

geo-inwent.pl

GEO-INWENT Jarosław Szczepocki
oferta firmy

ochronatompol.pl

Ochrona Osób i Mienia TOMPOL Sp. Jawna
oferta firmy

tadtelradio.pl

Tadeusz Rembisz TAD-RADIO-TEL-ALARM
oferta firmy

granmar.krakow.pl

Granmar Sp. z o.o.
oferta firmy

tomasiak.eu

Prace Wysokościowe Tomasiak Bogdan Tomasiak
oferta firmy

createc.pl

CreaTec-Technologia Kreacji
oferta firmy

http://www.silesiatransport.eu/

W.P.K. Jakub Jackiewicz
oferta firmy

fiskus.tychy.pl

Kancelaria Podatkowa Fiskus s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter
oferta firmy

sgt.opole.pl

Jarosław Twardowski Serwis Gazowy SGT
oferta firmy

architektapamod.lubin.pl

APAMOD Autorska Pracownia Architektoniczna Józef Kordas
oferta firmy

rap-design.pl

RAP Design Ryszard Pilarczyk
oferta firmy

tomidan.pl

Tomidan Tomasz Mąkosza
oferta firmy

autogaz-gdynia.com

Auto Na Gaz Paweł Szadkowski
oferta firmy

motorserwis.com.pl

MOTOR-SERWIS s.c.
oferta firmy

pu-almar.pl

FHU Almar Aleksandra Tyburska
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje · Dane firmy

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-04-21 04:17 #35.5 for 3.235.41.241 @ec2-3-235-41-241.compute-1.amazonaws.com