Rolnik 365

Program do skupu i sprzedaży produktów rolnych. Faktury RR, opłaty na fundusze promocji.

Program do skupu i sprzedaży produktów rolnych

Program Rolnik 365 jest kompleksowym narzędziem do zarządzania produkcją, sprzedażą i skupem płodów rolnych.
Jest to program, który umożliwia kontrolowanie całego procesu, od produkcji do skupu do sprzedaży, dostarczając niezbędnych narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami działalności rolniczej. Szczególnie przydatny jest w obsłudze skupu płodów rolnych od rolników ryczałtowych.

Oto niektóre kluczowe cechy i funkcje programu Rolnik 365:

1. Rolnik - Ta funkcja umożliwia wystawianie faktur RR w imieniu rolników ryczałtowych, obsługuje skup płodów rolnych i umożliwia zarządzanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych.

2. Pojazdy i Sprzęt - Baza danych pojazdów i sprzętu technicznego, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie tych zasobów.

3. Fakturowanie i Rozliczenia - Program pozwala na prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, wykaz wpłat do faktur, rozliczenia do faktur i wystawianie wezwań.

4. Magazyn - Zarządzanie bazą towarów, dokumentami magazynowymi, remanentem, kaucjami za opakowania zwrotne i ruchami towarów w magazynie.

5. Zakupy i Zamówienia - Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych i zarządzanie zamówieniami.

6. Kasa gotówkowa - Narzędzie do zarządzania gotówką i finansami gospodarstwa.

7. Waluty - Obsługa transakcji w różnych walutach, co jest szczególnie przydatne w handlu na rynkach międzynarodowych.

8. E-maile - Narzędzie do zarządzania komunikacją z kontrahentami i klientami.

9. Baza kontrahentów - Centralna baza danych kontrahentów, umożliwiająca łatwe śledzenie i zarządzanie relacjami biznesowymi.

Rolnik 365 jest dostępny jako samodzielny program, ale może być również dodatkiem do już posiadanego programu do fakturowania. W ten sposób program może być dostosowany do konkretnych potrzeb każdego gospodarstwa rolnego. Wypróbuj bez ryzyka

Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług. więcej →

Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej. więcej →

Rozliczenia
Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych. więcej →

Magazyn
Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych. więcej →

Zakupy
Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych. Przyjęcie zakupów. więcej →

Dostawy
Zamawianie i rejestrowanie dostaw. Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. więcej →

Zamówienia
Zamówienia od klientów. Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form. więcej →

Kasa gotówkowa
Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów. więcej →

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. więcej →

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami. więcej →

Rolnik
Wystawianie faktur RR. Drukowanie faktury. Obliczanie opłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Obsługa skupu płodów rolnych. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Obliczanie opłat. Ewidencja naliczeń i wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. więcej →

Pojazdy
Baza pojazdów korzystających z usług serwisowych albo pojazdów w gospodarstwie rolnym. Obsługa okresowa, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia. więcej →

Sprzęt
Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Program Rolnik skierowany jest do osób prowadzących działalność rolniczą i oferuje funkcje specjalnie dostosowane do ich potrzeb.

- Wystawianie faktur RR: Możliwość wystawiania faktur ryczałtowych dla rolników.
- Obsługa skupu płodów rolnych: Zarządzanie procesem skupu i ewidencją płodów rolnych.
- Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych: Obsługa dotacji i funduszy promujących produkty rolno-spożywcze.
- Baza pojazdów: Prowadzenie ewidencji pojazdów związanych z działalnością rolniczą.
- Baza sprzętu technicznego: Prowadzenie ewidencji sprzętu technicznego używanego w rolnictwie.

Dodatkowo, program Rolnik oferuje również inne funkcje, które są wspólne dla różnych branż:

- Fakturowanie: Wystawianie faktur i paragonów oraz prowadzenie kompletnego rejestru sprzedaży. Możliwość korzystania z bazy usług i drukowania paragonów fiskalnych.
- Rozliczenia: Zarządzanie rozliczeniami z kontrahentami. Generowanie wykazu zarejestrowanych wpłat do faktur, rozliczeń do faktur oraz wezwań.
- Magazyn: Zarządzanie bazą towarów, dokumentami magazynowymi, niepodatkowym remanentem, kaucjami za opakowania zwrotne oraz ruchami towarów w magazynie.
- Zakupy: Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych.
- Dostawy: Zamawianie i rejestrowanie dostaw.
- Zamówienia: Przyjmowanie i zarządzanie zamówieniami od klientów. Generowanie faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniami. Tworzenie ofert i dokumentów pro-forma.
- Kasa gotówkowa: Obsługa kasy gotówkowej. Generowanie raportów kasowych.
- Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
- E-maile: Obsługa poczty elektronicznej.
- Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, dane użytkownika programu.

W przypadku potrzeby rozszerzenia funkcjonalności programu, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych modułów lub usług.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 23 ekrany aplikacji
Faktury nierozliczoneFaktury nierozliczone
Rejestr sprzedażyRejestr sprzedaży
Prosta faktura sprzedażyProsta faktura sprzedaży
Paragon fiskalnyParagon fiskalny
Wezwania do zapłaty i noty odsetkoweWezwania do zapłaty i noty odsetkowe
Nota odsetkowaNota odsetkowa
Raporty kasoweRaporty kasowe
Dokument kasowyDokument kasowy
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Ustawienia konta pocztowegoUstawienia konta pocztowego
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Rolnik 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Rolnik 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Program Rolnik 365 pomógł mi w pracy z rolnikami ryczałtowymi. Z jego pomocą teraz szybciej i łatwiej wystawiam faktury RR za skupione produkty. Bardzo proste jest naliczanie, zbieranie i rozliczanie obowiązkowych opłat na fundusze promocji.

Jestem zadowolony z funkcji, która pozwala mi zapisywać informacje o rolnikach, z którymi współpracuję. Dzięki temu, wszystko mam w jednym miejscu i szybko znajduję potrzebne dane. Raz wprowadzone dane rolnika zapamiętywane są do kolejnych transakcji. Dobrze działa też weryfikacja numeru PESEL.

Program Rolnik ułatwił mi pracę i pomógł zorganizować wszystko lepiej. To świetne narzędzie do zarządzania skupem płodów rolnych.


Kim są użytkownicy programu Rolnik 365?
Program Rolnik to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z rolnictwem, przetwórstwem żywności oraz handlem hurtowym. Oto kilka przykładów:

Przetwórstwo przemysłowe: Firmy zajmujące się przetwarzaniem mięsa, produkcją alkoholi oraz wytwarzaniem produktów przemiału zbóż korzystają z programu Rolnik do zarządzania swoimi procesami produkcyjnymi.

Rolnictwo: Rolnicy zajmujący się uprawą warzyw, hodowlą drobiu oraz uprawą zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona korzystają z programu Rolnik do monitorowania upraw, zarządzania paszami i śledzenia efektywności produkcji.

Handel: Firmy handlujące hurtowo owocami, warzywami, zbożem, tytoniem, nasionami i paszami dla zwierząt korzystają z programu Rolnik do zarządzania swoimi zapasami, śledzenia sprzedaży i kontroli magazynowej.

Transport i gospodarka magazynowa: Firmy zajmujące się transportem drogowym towarów korzystają z programu Rolnik do zarządzania logistyką, monitorowania dostaw i kontrolowania stanu magazynowego.

Informacja i komunikacja: Wydawnictwa specjalizujące się w oprogramowaniu korzystają z programu Rolnik do swojej działalności wydawniczej związanej z pozostałym oprogramowaniem.

Usługi administrowania i działalność wspierająca: Firmy oferujące wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek korzystają z programu Rolnik do zarządzania flotą pojazdów i obsługi klientów.

Budownictwo: Firmy zajmujące się rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych korzystają z programu Rolnik do zarządzania projektami, śledzenia postępów i koordynacji działań.

To tylko kilka przykładów branż, które korzystają z programu Rolnik. Program ten pomaga w efektywnym zarządzaniu różnymi aspektami działalności związanej z rolnictwem, przetwórstwem żywności i handlem hurtowym, umożliwiając lepszą kontrolę i optymalizację procesów.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800087

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Rolnik 365
Program do skupu i sprzedaży produktów rolnych. Faktury RR, opłaty na fundusze promocji.