Serwis 365

Program dla serwisu sprzętu technicznego.

Program dla serwisu sprzętu technicznego

Program Serwis 365 pomaga w instalacji maszyn i urządzeń, naprawie maszyn oraz konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, wspomaga naprawę elektronicznego sprzętu użytkowego i sprzętu technicnego, komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń gospodarstwa domowego i ogrodniczego.
Zapewnia wsparcie w zarządzaniu naprawami gwarancyjnymi, wyjazdowymi i warsztatowymi oraz umożliwia fakturację zarówno jednopozycyjną, jak i szczegółową. Program umożliwia również umawianie i rozliczanie napraw sprzętu dla klientów detalicznych i zbiorowych, przechowując pełną historię każdego urządzenia.

W standardowym pakiecie programu Serwis 365 znajduje się kilkanaście modułów, które zapewniają kompleksowe funkcje obsługi serwisu. Obejmują one m.in. moduł Serwis, Sprzęt, Fakturowanie, Rozliczenia, Procedury, Magazyn, Zakupy, Dostawy, Zamówienia, Kasa gotówkowa, Waluty, E-maile, Kontrahenci i Terminarz. Każdy z tych modułów oferuje specjalistyczne narzędzia i możliwości, które ułatwiają zarządzanie różnymi aspektami serwisu sprzętu technicznego.

Pakiet Serwis dostarcza narzędzi do obsługi zleceń naprawy sprzętu technicznego. Pozwala na rejestrację i obsługę zleceń serwisowych oraz fakturowanie tych zleceń. Moduł ten umożliwia także zarządzanie przeglądami sprzętu:

1. Obsługa zleceń serwisowych: Umożliwia rejestrację nowych zleceń naprawy lub przeglądu dla sprzętu technicznego. Można w nim przypisać dane klienta, informacje o sprzęcie, opis usterki oraz inne istotne szczegóły dotyczące zlecenia.

2. Fakturowanie zleceń: Moduł pozwala na generowanie faktur dla zrealizowanych zleceń serwisowych. Można dokonać fakturowania zarówno jednopozycyjnego (całe zlecenie jako pojedyncza pozycja na fakturze), jak i szczegółowe (poszczególne wykonane usługi i zamówione części w ramach zlecenia).

3. Obsługa przeglądów: Moduł Serwis umożliwia rejestrowanie i zarządzanie przeglądami sprzętu technicznego. Można zaplanować terminy przeglądów, monitorować ich status oraz generować raporty lub powiadomienia o zbliżającym się terminie przeglądu.

Pakiet Sprzęt natomiast pozwala na kompleksowe zarządzanie danymi dotyczącymi sprzętu technicznego:

1. Dane sprzętu technicznego: Moduł umożliwia tworzenie i przechowywanie danych sprzętu technicznego, takich jak modele, numery seryjne, producenci, opisy, zdjęcia itp. Dzięki temu można łatwo wyszukiwać i identyfikować poszczególne urządzenia.

2. Rejestracja przeglądów UDT: Moduł pozwala na rejestrowanie przeglądów sprzętu technicznego zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. Można w nim dokumentować przeglądy, daty, wyniki, uwagi itp., aby spełnić obowiązki regulacyjne.

3. Historia sprzętu: Moduł przechowuje historię zleceń przeglądów lub napraw dla każdego urządzenia. Można śledzić wszystkie wcześniejsze naprawy, przeglądy, wymienione części, koszty i inne istotne informacje związane z historią danego sprzętu.

4. Wybór sprzętu: Moduł umożliwia łatwe wyszukiwanie i wybieranie odpowiedniego sprzętu na podstawie różnych kryteriów, takich jak model, producent, parametry techniczne itp. Dla wybranego sprzętu można jednym kliknięciem przygotować nowe zlecenie serwisowe. To bardzo upraszcza i przyspiesza pracę.

Dzięki modułom Serwis i Sprzęt program Serwis 365 zapewnia kompleksowe narzędzia do zarządzania procesami serwisowymi, umożliwiając rejestrację zleceń naprawy, fakturowanie, zarządzanie przeglądami, przechowywanie danych sprzętu i śledzenie historii napraw.

Dodatkowo, program Serwis 365 daje możliwość rozszerzenia funkcjonalności poprzez dodatkowe pakiety. Przykładowe pakiety dodatkowe mogą obejmować moduły takie jak Produkcja, Reklamacje, Raporty, Warsztat, Pojazdy itp. Te pakiety umożliwiają dostosowanie programu do specyficznych potrzeb i wymagań użytkownika, zapewniając dodatkowe narzędzia i funkcje związane z daną dziedziną działalności serwisowej.

Program Serwis 365 pozwala na skuteczną organizację procesów serwisowych, śledzenie historii napraw, zarządzanie magazynem, fakturację oraz terminarz prac. Dzięki bogatemu zestawowi modułów i możliwości rozszerzenia, program ten może być dostosowany do różnych rodzajów serwisowanego sprzętu i specyfiki działalności serwisowej.

Program Serwis 365 jest dedykowanym oprogramowaniem do obsługi serwisu sprzętu technicznego. Wypróbuj bez ryzyka

Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług. więcej →

Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej. więcej →

Rozliczenia
Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych. więcej →

Procedury
Procedury złożone. Wyceny procedur. Jednopozycyjne fakturowanie procedur. więcej →

Magazyn
Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych. więcej →

Zakupy
Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych. Przyjęcie zakupów. więcej →

Dostawy
Zamawianie i rejestrowanie dostaw. Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. więcej →

Zamówienia
Zamówienia od klientów. Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form. więcej →

Kasa gotówkowa
Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów. więcej →

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. więcej →

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami. więcej →

Terminarz
Terminarz biznesowy. Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku. więcej →

Serwis
Obsługa zleceń naprawy sprzętu. Rejestrowanie i obsługa zleceń serwisowych. Fakturowanie zleceń. Obsługa przeglądów. więcej →

Sprzęt
Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Program Serwis skierowany jest do firm świadczących usługi serwisowe i oferuje funkcje specjalnie dostosowane do ich potrzeb.

Serwis: Obsługa zleceń naprawy sprzętu: Zarządzanie zleceniami naprawy i obsługa procesu serwisowego.
Sprzęt: Baza sprzętu technicznego: Prowadzenie ewidencji sprzętu technicznego.

Dodatkowo, program Serwis oferuje również inne funkcje, które są wspólne dla różnych branż:

Fakturowanie: Wystawianie faktur i paragonów oraz prowadzenie kompletnego rejestru sprzedaży. Możliwość korzystania z bazy usług i drukowania paragonów fiskalnych.
Rozliczenia: Zarządzanie rozliczeniami z kontrahentami. Generowanie wykazu zarejestrowanych wpłat do faktur, rozliczeń do faktur oraz wezwań.
Procedury: Zarządzanie procedurami złożonymi.
Magazyn: Zarządzanie bazą towarów, dokumentami magazynowymi, niepodatkowym remanentem, kaucjami za opakowania zwrotne oraz ruchami towarów w magazynie.
Zakupy: Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych.
Dostawy: Zamawianie i rejestrowanie dostaw.
Zamówienia: Przyjmowanie i zarządzanie zamówieniami od klientów. Generowanie faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniami. Tworzenie ofert i dokumentów pro-forma.
Kasa gotówkowa: Obsługa kasy gotówkowej. Generowanie raportów kasowych.
Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
E-maile: Obsługa poczty elektronicznej.
Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, dane użytkownika programu.

W przypadku potrzeby rozszerzenia funkcjonalności programu, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych modułów lub usług.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 28 ekranów aplikacji
Faktury nierozliczoneFaktury nierozliczone
Rejestr sprzedażyRejestr sprzedaży
Prosta faktura sprzedażyProsta faktura sprzedaży
Paragon fiskalnyParagon fiskalny
Wezwania do zapłaty i noty odsetkoweWezwania do zapłaty i noty odsetkowe
Nota odsetkowaNota odsetkowa
Raporty kasoweRaporty kasowe
Dokument kasowyDokument kasowy
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Ustawienia konta pocztowegoUstawienia konta pocztowego
Terminarz tygodniowyTerminarz tygodniowy
Zlecenie serwisoweZlecenie serwisowe
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:

Produkcja
Obsługa procesu produkcyjnego. Produkty złożone. Produkcja do magazynu lub na sprzedaż. Monitorowanie dostępności komponentów. Wycena produkcji. więcej →

Reklamacje
Reklamacje do sprzedaży. Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja reklamacji. Obsługa reklamacji. Wynik reklamacji. Rzeczoznawcy.*. więcej →

Raporty
Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej. Analiza realizowanych marż, kosztów zakupu i zyskowności sprzedaży. Podsumowanie zakupów i sprzedaży poszczególnych towarów, podgrup albo grup. więcej →

Warsztat
Obsługa zleceń naprawy pojazdów. Obsługa zleceń warsztatowych. Fakturowanie zleceń. Raporty obrotów i zleceń. Rozliczenia mechaników. Rozliczenia z klientami. Grafik zajętości stanowisk. Umawianie według stanowisk. więcej →

Pojazdy
Baza pojazdów korzystających z usług serwisowych albo pojazdów w gospodarstwie rolnym. Obsługa okresowa, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia. więcej →

Pomoc
Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. więcej →
Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Serwis 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Serwis 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Program umożliwia łatwą rejestrację i śledzenie zleceń naprawy sprzętu technicznego, co znacznie ułatwia mi organizację pracy.

Wytwarzam także specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Tutaj przydaje się moduł Produkcja, który umożliwia mi efektywne zarządzanie procesem produkcji, od zamówień materiałów do finalnego montażu. Dzięki niemu mogę śledzić stan magazynowy, planować produkcję oraz generować raporty.

Program Serwis jest niezwykle użytecznym narzędziem dla mojego biznesu. Pozwala mi obsłużyć zlecenia serwisowe oraz zarządzać procesem produkcji w jednym miejscu, co przekłada się na efektywność i zadowolenie klientów. Polecam go wszystkim, którzy działają w branży serwisowej i produkcji specjalistycznego sprzętu.


Kim są użytkownicy programu Serwis 365?
Program Serwis jest używany przez różne firmy w całej Polsce. Są to firmy z 17 różnych branż, które można podzielić na 5 grup:

1. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów, także motocykle: W tej grupie mamy firmy, które zajmują się hurtową sprzedażą sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, a także części do niego.

2. Przetwórstwo przemysłowe: Wśród nich są firmy, które instalują maszyny przemysłowe, sprzęt i wyposażenie, naprawiają i konserwują urządzenia elektroniczne i optyczne, a także naprawiają i konserwują maszyny.

3. Pozostała działalność usługowa: Są to firmy, które zajmują się naprawą i konserwacją elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, naprawą i konserwacją komputerów i urządzeń peryferyjnych, oraz naprawą i konserwacją urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.

4. Budownictwo: Firmy z tej grupy wykonują instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne, oraz montują stolarkę budowlaną.

5. Informacja i komunikacja: W tej grupie są firmy, które publikują różnego rodzaju oprogramowanie.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800148

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Serwis 365
Program dla serwisu sprzętu technicznego.