Aktywny filtr form płatności

Jak znaleźć faktury o określonej formie płatności? Skąd biorą się filtry, które widzę na ekranie? » zobacz

Cena sprzedaży na fakturze

Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy? » zobacz

Co musi być na fakturze

Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami? » zobacz

Co nie musi być na fakturze

Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie? » zobacz

Co trzeba wiedzieć o e-fakturze

Czym różnią się e-faktury od tradycyjnych faktur? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? » zobacz

Cofanie daty

Jak wygerować fakturę z wcześniejszą datą wystawienia? Czy cofnięcie daty w komputerze wystarczy? » zobacz

Długie teksty dodatkowe na fakturze

Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo. » zobacz

Dodatkowe teksty na fakturze

Jak dodać na fakturze dodatkowy tekst? » zobacz

Dodawanie pozycji z magazynu

Jak szybko dodać więcej pozycji do faktury, zlecenia, paragonu, zamówienia? Jak szybko wystawić długą fakturę, WZ, PZ? » zobacz

Drukowanie duplikatu faktury

Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury? » zobacz

Edycja wzorca faktury w obcym języku

Jak przygotować wzorzec faktury w innym języku? Jak zmienić szablon faktury? » zobacz

E-faktury sprzedażowe

Jak wystawiać e-faktury sprzedażowe? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? » zobacz

E-faktury zakupowe i kosztowe

Jak wystawiać e-faktury sprzedażowe? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? » zobacz

e-faktury

Jak wystawić e-fakturę? » zobacz

Efekt zaokrągleń

Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń? » zobacz

Faktura czy paragon

Paragon czy faktura? Jak dokumentować sprzedaż, aby najprościej ją zaksięgować? » zobacz

Faktura do paragonu fiskalnego

Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego? » zobacz

Faktura do paragonu z NIP

Jak wystawić fakturę dla firmy do paragonu fiskalnego z NIP? » zobacz

Faktura do WZ

Jak wystawić fakturę do WZ? » zobacz

Faktura uproszczona

Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura? » zobacz

Faktura w obcym języku

Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku? » zobacz

Faktura WDT

Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi? » zobacz

Faktury w cenach netto czy brutto

Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować? » zobacz

Groszowe różnice na fakturach

Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT? » zobacz

Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta

Jak ustawić indywidualny rabat lub termin płatności dla danego kontrahenta? Kiedy te parametry zostaną uwzględnione? » zobacz

Inny odbiorca na fakturze

Jak wystawić fakturę dla gminy lub miasta, gdy płatnikiem albo odbiorcą jest szkoła, przedszkole lub inna jednostka? » zobacz

Inny płatnik na fakturze

Jak umieścić na fakturze innego płatnika? » zobacz

Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy

Jak wydrukować numer konta sprzedawcy bezpośrednio pod danymi adresowymi? Jak wydrukować konto przy kwocie i terminie płatności? » zobacz

JPK_FA dla księgowej

Jak wygenerować JPK_FA dla księgowej? Jak wybrać dokumenty do eksportu i kolejność eksportu danych? » zobacz

Klienci powtarzający się

Jak zachować kontrahenta na przyszłość? Jak wystawiając fakturę od razu dodać kontrahenta do bazy danych? » zobacz

Klonowanie faktur

Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo? » zobacz

Kody państw i języków w programie

Jakie są kody państw i języków? Jak oznaczyć wzorce w różnych językach, na przykład po niemiecku, angielsku lub włosku? » zobacz

Kody QR 2D na fakturach

Jak włączyć drukowanie kodu 2D na fakturach? Jak umożliwić płatność za fakturę przez aplikację banku? » zobacz

Kolejność pozycji faktury

Jak zmienić kolejność pozycji na fakturze? Czy można przesunąć towar lub usługę na fakturze w górę lub w dół? » zobacz

Logo firmy na fakturach

Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach? » zobacz

Nietypowe stawki VAT

Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np? » zobacz

Numer PESEL nabywcy na fakturze

Jak wydrukować numer PESEL nabywcy na fakturze? Wprowadziłem wszystkie dane nabywcy, a PESEL się nie drukuje. Jak wprowadzić ten numer? » zobacz

Odczytywanie faktury

Jak odczytać na głos fakturę, paragon albo zlecenie? Jak powiedzieć klientowi kwotę brutto do zapłaty? » zobacz

Opłacenie faktury z kodem QR

Jak opłacić fakturę z wydrukowanym kodem QR? Jak sprawdzić, czy kod 2D na fakturze drukuje się poprawnie? » zobacz

Podatkowy rejestr sprzedaży

Jak działa podatkowy rejestr sprzedaży? Jako mogę przygotować wykaz faktur dla księgowej? » zobacz

PZ do faktury zakupowej

Jak wystawić dokument PZ do faktury zakupowej? » zobacz

Rejestr sprzedaży

Jak przygotować rejestr sprzedaży? Jak są prezentowane faktury wielostawkowe? » zobacz

Rodzaje faktur

Jakie rodzaje faktur można wystawić w programach JZK? » zobacz

Rozliczenia automagiczne

Jak wprowadzić automagiczne księgowanie wpłat za faktury? Czy jest możliwość obsługi SWRK, kart, wyciągów w MT940? » zobacz

Sprawdzenie czasu

Jak sprawdzić oficjalny czas? » zobacz

Sprzedaż poniżej ceny zakupu

Czy program pozwala na sprzedaż poniżej ceny zakupu? Jak ustawić ostrzeżenie przed sprzedażą ze stratą? » zobacz

Synchronizacja czasu

Jak sprawdzić oficjalny czas? » zobacz

Usuwanie dokumentów

Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję? » zobacz

Wartość pozycji na fakturze

Co to jest cena jednostkowa? Czy obejmuje ona rabat? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji obejmuje rabat? » zobacz

Weryfikacja czasu

Jak działa weryfikacja czasu? Dlaczego jest ważna? » zobacz

Weryfikacja kopii elektronicznej

Jak sprawdzić, czy moja kopia elektroniczna jest kompletna? » zobacz

Wpłaty do faktury

Jak wystawić fakturę zapłaconą z góry? Jak rozliczyć wpłatę do faktury? Jak zarejestrować odsetki za zwłokę? Co to jest wpłata kompensująca? » zobacz

Współpraca z księgowym

Jak przesyłać i odbierać dane od księgowego? Czy lepiej księgować w programie, czy korzystać z zewnętrznej księgowości? Jak przesłać e-faktury do księgowej? » zobacz

Wybór waluty do faktury

Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej? » zobacz

Wyszukiwanie faktur

Jak działa filtr pełnotekstowy dla obiektów złożonych? Jak wyszukać fakturę dla konkretnego kontrahenta? Jak znaleźć zlecenie dla danego pojazdu? » zobacz

WZ do faktury

Jak wystawić dokument WZ do faktury sprzedaży? Jak przygotować dokument WZ do dostawy? » zobacz

Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze

Jak zmienić kontrahenta podczas klonowania faktury? » zobacz

Zródła czasu

Jakie jest oficjalne źródło czasu? Skąd program wie, jaki jest aktualny czas? » zobacz
Razem 58 pytań.
Pozostałe pytania