Automatyczne zerowanie numeracji

Jak ustawić, aby numeracja restartowała się co miesiąc albo co rok? » zobacz

Ciągłość numeracji

Jak jest sprawdzana ciągłość numeracji? Co zrobić, aby uniknąć dziur w numerach? » zobacz

Duplikaty numerów

Jak jest sprawdzana unikalność numerów dokumentów? Co zrobić, aby uniknąć duplikatów w numerach? » zobacz

Format numerowania

Jak ustawić własny format numerowania? Co to jest prefiks i sufiks? » zobacz

Numerowanie dokumentów

Jak są numerowane dokumenty? » zobacz

Ustawienia w sieci

Jak przechowywane są ustawienia aplikacji w sieci? Jak ustawić, aby w sieci wszyscy mieli te same ustawienia? Jak ustawić wspólną numerację w sieci? » zobacz

Weryfikacja numeracji

Jak działa Analiza numerowania? Jak sprawdzić, czy numeracja jest ciągła i bez duplikatów? » zobacz
Razem 7 pytań.
Pozostałe pytania