Eksport danych

Jak zapisać dane do Excela? Jak skopiować dane do Schowka? Jak wydrukować tabelę? » zobacz

Kolumny w tabelach

Jak dodawać kolumny w tabelach programu? Co to są kolumny standardowe i kolumny dodatkowe? » zobacz

Odczytywanie podsumowania tabeli

Jak odczytać na głos podsumowanie tabeli widocznej na ekranie? » zobacz

Odczytywanie wiersza tabeli

Jak odczytać na głos fakturę albo inny dokument? » zobacz

Sortowanie kolumn w tabelach

Jak posortować dane w tabeli? Jak uporządkować faktury według numerów, dat wystawienia albo kwoty? » zobacz
Razem 5 pytań.
Pozostałe pytania