Warsztat 365

Kompleksowy program do obsługi warsztatu samochodowego.

Kompleksowy program do obsługi warsztatu samochodowego

Program JZK Warsztat 365 to kompleksowe rozwiązanie ERP, stworzone specjalnie dla obsługi warsztatów samochodowych.
Jest to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia skuteczną organizację pracy w warsztacie oraz świadczenie usług dla klientów.

Główne funkcje programu Warsztat obejmują:

Warsztat: Obsługa stanowisk pracy w warsztacie, w tym umawianie klientów na konkretne terminy, monitorowanie postępu prac, przypisywanie zadań itp.

Pojazdy: Baza danych pojazdów, która umożliwia śledzenie historii serwisowej, planowanie przeglądów i napraw, oraz zarządzanie informacjami o klientach.

Sprzęt: Moduł pozwalający na zarządzanie sprzętem i narzędziami używanymi w warsztacie.

Fakturowanie: Program umożliwia wystawianie faktur dla klientów, w tym stałych klientów, oraz prowadzenie pełnej historii rozliczeń.

Rozliczenia: Dzięki tej funkcji można efektywnie monitorować i zarządzać rozliczeniami finansowymi w warsztacie, prowadzić windykację i naliczać odsetki za zwłokę.

Procedury: Program oferuje zestaw procedur, które pomagają w wykonywaniu różnych czynności w warsztacie, takich jak przyjmowanie zleceń, diagnozowanie usterek, naprawa samochodów itp. Procedurę można wstawić do zlecenia jednym przyciskiem.

Magazyn: Rozbudowany magazyn części pozwala na skuteczne zarządzanie dostępnymi materiałami i śledzenie stanu zapasów.

Zakupy: Moduł zakupowy ułatwia przyjmowanie towarów handlowych, części i materiałów na podstawie faktur od dostawców, a także szybkie przyjęcie na PZ.

Dostawy: Funkcja ta umożliwia zamawianie i rejestrowanie zamawianie części i materiałów potrzebnych do naprawy pojazdów i śledzenie ich statusu

Zamówienia: Program pozwala na obsługę zamówień od klientów, pomagając w osiąganiu dodatkowych przychodów na przykład ze sprzedaży części na marketplace typu Allegro.

Kasa gotówkowa: Obsługa kasy gotówkowej w warsztacie, umożliwiająca łatwe rozliczanie płatności.

E-maile i SMS: Integracja z pocztą elektroniczną, umożliwiająca wysyłanie wiadomości e-mail do klientów i dostawców. Możliwe jest także wysyłanie informacji o statusie naprawy przez SMS, jak również wysyłanie zaproszenia na przegląd okresowy.

Terminarz: Program Warsztat 365 posiada wbudowany terminarz, który ułatwia planowanie i organizację pracy dla każdego stanowiska. Dostępny jest grafik stanowisk i mechaników.

Ponadto, program JZK Warsztat 365 oferuje pakiety dodatkowe, które rozszerzają jego funkcjonalność. Przykładowe pakiety dodatkowe mogą zawierać funkcje takie jak:

Kopia elektroniczna EJ - umożliwiająca elektroniczne przechowywanie i archiwizację faktur sprzedaży. Już nie trzeba drukować kopii faktur!

Produkcja - moduł służący do zarządzania produkcją części lub komponentów w warsztacie.

Reklamacje - funkcja umożliwiająca obsługę reklamacji klientów i śledzenie ich statusu.

Raporty - generowanie różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących działalności warsztatu, w tym raport według mechaników lub klientów.

Serwis - rozszerzenie o moduły obsługi sprzętu technicznego.

Opony - specjalny moduł do zarządzania oponami, w tym przechowywanie, montaż i demontaż, wymiana okresowa, fakturowanie usług wymiany.

Wypożyczalnia - opcja obsługi wynajmu pojazdów zastępczych dla klientów.

Program Warsztat 365 oferuje szeroki zakres funkcji, które ułatwiają zarządzanie warsztatem samochodowym oraz świadczenie usług na wysokim poziomie. Wypróbuj bez ryzyka

Fakturowanie
Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług. więcej →

Fiskalizacja
Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej. więcej →

Rozliczenia
Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych. więcej →

Procedury
Procedury złożone. Wyceny procedur. Jednopozycyjne fakturowanie procedur. więcej →

Magazyn
Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych. więcej →

Zakupy
Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych. Przyjęcie zakupów. więcej →

Dostawy
Zamawianie i rejestrowanie dostaw. Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. więcej →

Zamówienia
Zamówienia od klientów. Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form. więcej →

Kasa gotówkowa
Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów. więcej →

Waluty
Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów. więcej →

Kontrahenci
Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT. więcej →

Użytkownicy
Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych. więcej →

Weryfikacja
Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. więcej →

E-maile
Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami. więcej →

Terminarz
Terminarz biznesowy. Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku. więcej →

Warsztat
Obsługa zleceń naprawy pojazdów. Obsługa zleceń warsztatowych. Fakturowanie zleceń. Raporty obrotów i zleceń. Rozliczenia mechaników. Rozliczenia z klientami. Grafik zajętości stanowisk. Umawianie według stanowisk. więcej →

Pojazdy
Baza pojazdów korzystających z usług serwisowych albo pojazdów w gospodarstwie rolnym. Obsługa okresowa, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia. więcej →

Sprzęt
Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy. więcej →

365
Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie. więcej →

Tożsamości
Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości. więcej →
Dowiedz się więcej o funkcjach zawartych w tym programie
Program Warsztat jest dedykowany firmom świadczącym usługi naprawy pojazdów i oferuje funkcje specjalnie dostosowane do ich potrzeb.

Warsztat: Obsługa zleceń naprawy pojazdów: Zarządzanie zleceniami naprawy pojazdów oraz obsługa procesu naprawczego.
Raporty obrotów i zleceń: Generowanie raportów dotyczących obrotów finansowych i zleceń napraw.
Grafik zajętości stanowisk: Tworzenie grafiku zajętości stanowisk naprawczych.

Baza pojazdów: Prowadzenie ewidencji pojazdów w warsztacie.

Sprzęt: Baza sprzętu technicznego: Prowadzenie ewidencji sprzętu technicznego używanego w warsztacie.

Dodatkowo, program Warsztat oferuje również inne funkcje, które są wspólne dla różnych branż:

Fakturowanie: Wystawianie faktur i paragonów oraz prowadzenie kompletnego rejestru sprzedaży. Możliwość korzystania z bazy usług i drukowania paragonów fiskalnych.
Rozliczenia: Zarządzanie rozliczeniami z kontrahentami. Generowanie wykazu zarejestrowanych wpłat do faktur, rozliczeń do faktur oraz wezwań.
Procedury: Zarządzanie procedurami złożonymi.
Magazyn: Zarządzanie bazą towarów, dokumentami magazynowymi, niepodatkowym remanentem, kaucjami za opakowania zwrotne oraz ruchami towarów w magazynie.
Zakupy: Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych.
Dostawy: Zamawianie i rejestrowanie dostaw.
Zamówienia: Przyjmowanie i zarządzanie zamówieniami od klientów. Generowanie faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniami. Tworzenie ofert i dokumentów pro-forma.
Kasa gotówkowa: Obsługa kasy gotówkowej. Generowanie raportów kasowych.
Waluty: Kursy walut z tabeli Narodowego Banku Polskiego (NBP).
E-maile: Obsługa poczty elektronicznej.
Firma 365: Baza kontrahentów, obsługa weryfikacji z Białej Listy, dane użytkownika programu.
Terminarz: Zarządzanie terminami biznesowymi, sprawami i zleceniami. Obsługa terminarza tygodniowego, miesięcznego i rocznego.

W przypadku potrzeby rozszerzenia funkcjonalności programu, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych modułów lub usług.

Kup teraz!

Ekrany

Zobacz przykładowe 27 ekranów aplikacji
Faktury nierozliczoneFaktury nierozliczone
Rejestr sprzedażyRejestr sprzedaży
Prosta faktura sprzedażyProsta faktura sprzedaży
Paragon fiskalnyParagon fiskalny
Wezwania do zapłaty i noty odsetkoweWezwania do zapłaty i noty odsetkowe
Nota odsetkowaNota odsetkowa
Raporty kasoweRaporty kasowe
Dokument kasowyDokument kasowy
Dane kontrahentaDane kontrahenta
Dane osoby fizycznejDane osoby fizycznej
Ustawienia konta pocztowegoUstawienia konta pocztowego
Terminarz tygodniowyTerminarz tygodniowy
SamochódSamochód
Ustawienia aplikacjiUstawienia aplikacji
TożsamościTożsamości

Możliwość rozszerzenia

Jeśli Twoje potrzeby wzrosną, można dokupić kolejne pakiety, rozszerzając funkcjonalność programu. Przykładowe pakiety:

Kopia elektroniczna
Automatyczna kopia elektroniczna faktur. więcej →

Produkcja
Obsługa procesu produkcyjnego. Produkty złożone. Produkcja do magazynu lub na sprzedaż. Monitorowanie dostępności komponentów. Wycena produkcji. więcej →

Reklamacje
Reklamacje do sprzedaży. Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja reklamacji. Obsługa reklamacji. Wynik reklamacji. Rzeczoznawcy.*. więcej →

Raporty
Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej. Analiza realizowanych marż, kosztów zakupu i zyskowności sprzedaży. Podsumowanie zakupów i sprzedaży poszczególnych towarów, podgrup albo grup. więcej →

Serwis
Obsługa zleceń naprawy sprzętu. Rejestrowanie i obsługa zleceń serwisowych. Fakturowanie zleceń. Obsługa przeglądów. więcej →

Opony
Obsługa przechowalni i wymiany opon. więcej →

Wypożyczalnia
Obsługa wypożyczalni pojazdów. Flota samochodów do wypożyczania. Rejestr pojazdów w wypożyczalni. Pojazdy zastępcze. Obsługa wynajmu pojazdów. Wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu. Wycena wypożyczenia. Stawki stawdobowe, kilometrowe lub inne. więcej →

Sprzęt
Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy. więcej →

Pomoc
Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. więcej →
Kup teraz, rozszerz później

Opinie

Napisz swoją historię! Wypróbuj program Warsztat 365 i przekaż nam swoją opinię o programie Warsztat 365.

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak:

Nie mogę sobie już wyobrazić pracy bez tego programu. To kompleksowe rozwiązanie ERP sprawia, że zarządzanie moim warsztatem samochodowym staje się łatwiejsze i bardziej efektywne. Dzięki rozszerzonemu magazynowi części, bazy pojazdów i umawianiu na konkretne stanowiska, moje codzienne zadania są bardziej uporządkowane i zorganizowane.

Najbardziej cenię sobie możliwość umawiania i fakturowania zleceń dla stałych klientów, mając pełną historię każdego pojazdu, a także łatwe zarządzanie magazynem i obsługą firmy. Dodatkowo, opcja wynajmu pojazdów zastępczych oraz przechowywanie opon są nieocenione dla mojego warsztatu.

Program Warsztat 365 jest nie tylko funkcjonalny, ale także intuicyjny w obsłudze. Dzięki pakietom standardowym oraz dodatkowym, mam dostęp do wszystkich narzędzi, które potrzebuję do prowadzenia mojego warsztatu samochodowego. To naprawdę kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia mi codzienną pracę i przyspiesza procesy w moim warsztacie.

Bez programu Warsztat, nie wyobrażam sobie efektywnej i profesjonalnej obsługi moich klientów. Jestem przekonany, że to niezastąpione narzędzie dla każdego właściciela warsztatu samochodowego, które znacząco poprawia jakość usług i usprawnia zarządzanie. Polecam go wszystkim, którzy chcą podnieść swoje warsztaty na wyższy poziom.


Kim są użytkownicy programu Warsztat 365?
Program Warsztat używają firmy na całym terenie Polski. Wśród użytkowników programu mamy przedstawicieli 34 branż z 9 różnych kategorii, najczęściej to są:

1. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów: Są to firmy zajmujące się konserwacją i naprawą samochodów, sprzedażą samochodów osobowych i furgonetek oraz detaliczną sprzedażą części i akcesoriów do samochodów.

2. Przetwórstwo przemysłowe: Tu mamy firmy, które zajmują się powielaniem zapisanych nośników informacji, produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, a także naprawą i konserwacją maszyn.

3. Budownictwo: W tej grupie są firmy wykonujące różne specjalistyczne prace budowlane, budową dróg i autostrad, a także budową domów mieszkalnych i niemieszkalnych.

4. Transport i magazynowanie: Tu mamy firmy zajmujące się transportem drogowym towarów, transportem pasażerskim na terenie miasta i w jego okolicach, oraz usługami wspierającymi transport lądowy.

5. Profesjonalne, naukowe i techniczne działania: Wśród nich są firmy oferujące doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu, a także wykonujące różne badania i analizy techniczne.

6. Informacja i komunikacja: Firmy z tej grupy zajmują się doradztwem w zakresie informatyki i publikowaniem różnego rodzaju oprogramowania.

7. Dostawa wody, gospodarowanie odpadami i działania związane z rekultywacją: Tu mamy firmy zajmujące się odzyskiem surowców z segregowanych materiałów.

8. Usługi administracyjne i wspierające: W tej grupie są firmy oferujące usługi ochrony systemów bezpieczeństwa.

9. Działania związane z obsługą rynku nieruchomości: Wśród nich są firmy zajmujące się wynajmem i zarządzaniem własnymi lub dzierżawionymi nieruchomościami.

W ramach licencji

✓ Pomoc telefoniczna
✓ Wsparcie programistów
✓ Regularne aktualizacje
✓ Kompletne usługi on-line
✓ Swobodny eksport danych
Usługi są bezpłatne w okresie ważności licencji.

Usługi on-line

✓ Dostęp do bazy REGON
✓ Weryfikacja statusu VAT (Biała Lista)
✓ Weryfikacja podatników unijnych (VIES)
✓ Rozpoznawanie kodów pocztowych
✓ Automatyczne aktualizacje
Usługi on-line są bezpłatne w okresie ważności licencji. Wymagają dostępu do internetu.

Bezpieczeństwo

✓ Dane pod Twoją pełną kontrolą
✓ Lokalnie na Twoim komputerze
✓ Nie przechowujemy danych w chmurze
✓ Automatyczne kopie zapasowe
✓ Możliwość zabezpieczenia hasłem

Prawdziwy program

✓ Prawdziwy program
✓ Zaufany wydawcy
✓ Podpis cyfrowy EV
✓ Dane w formacie XML
✓ Możliwość eksportu danych

Niewielkie wymagania

✓ Natywna aplikacja Windows
✓ Działa w Windows 10 i 11
✓ Instalowany automatycznie
✓ Nie potrzebujesz innych aplikacji
✓ Niskie wymagania techniczne

Prosta oferta

✓ Przejrzysta licencja roczna
✓ Bez długoterminowego zobowiązania
✓ Bezpłatny okres próbny
✓ Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni
✓ Możliwość rozszerzenia o dodatkowe pakiety

Proste zamówienie

✓ Szybka dostawa elektroniczna
✓ Bezpieczna płatność kartą lub BLIK
✓ Możliwość płatności przelewem
✓ Program od razu gotowy do pracy
✓ Nie wymaga wdrożenia
Będziesz zadowolony z programu. Jeśli byłoby inaczej, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, bez żadnych tłumaczeń. To unikalna gwarancja na rynku. Zamów teraz!

Pobierz już teraz!

Wersja 2024

Instalator zawiera najnoszą wersję oprogramowania z 20 lutego 2024

Pobierz instalator 2024
33.3 MB

Instalator

Instalator zawiera kompletną dostępną wersję oprogramowania z 9 października 2023

Pobierz instalator
32.5 MB

Aktualizacje

Nasze programy są regularnie uaktualniane.
Dopasowujemy się do zmian otoczenia prawnego i potrzeb naszych klientów.
» co nowego?

Warto wiedzieć

Instalacja programu przebiega w trzech prostych krokach:

1. Pobierz instalator pakietu Firma 365: Kliknij na przycisk pobierania, aby rozpocząć pobieranie pliku instalacyjnego.

2. Wybierz program z listy: Po pobraniu instalatora otwórz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W trakcie instalacji będziesz mieć możliwość wyboru konkretnego programu z pakietu Firma 365, który chcesz zainstalować. Wybierz interesujący Cię program z dostępnej listy.

3. Instalator poprowadzi krok po kroku: Po wyborze programu, instalator poprowadzi Cię przez proces instalacji. Zaakceptuj warunki licencji. Możesz zmienić lokalizację instalacji i ustawienia opcjonalne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aż instalacja zostanie ukończona.

Aktualizacje: Regularnie udostępniamy aktualizacje naszych programów. Dzięki nim oprogramowanie jest dopasowane do zmian otoczenia prawnego oraz potrzeb użytkowników. Aktualizacje wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów i zwiększają ogólną wydajność oprogramowania.

Zaufane oprogramowanie: Pakiet Firma 365 jest zabezpieczony podpisem elektronicznym klasy EV, co gwarantuje oryginalność programu. Jest to ważne zabezpieczenie, które potwierdza, że oprogramowanie pochodzi od zaufanego dostawcy. Programy Firma 365 są również zaufane przez system Windows, a ich reputacja jest natychmiastowo rozpoznawana przez filtr Microsoft Smart Filter.

Wymagania systemowe:: Pakiet Firma 365 jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10 i podobnymi. W trakcie instalacji automatycznie zostaną zainstalowane potrzebne komponenty. Nie ma konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania; nie ma też specjalnych wymagań sprzętowych.

Prosta instalacja: Instalacja pakietu Firma 365 jest prosta i może być wykonana samodzielnie. Łatwy i intuicyjny proces instalacji jest dostosowany do potrzeb użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z instalacją, jesteśmy gotowi do pomocy.

Instalator czcionek i stylów wydruków: Jest możliwe pobranie dodatkowych czcionek, zapewniających przygotowanie atrakcyjnych wydruków w programie Firma 365. Czcionki licencjonowane są na licencji otwartej, możesz zatem z nich skorzystać także w przyszłości.

Wcześniejszy dostęp do funkcji dla zarejestrowanych użytkowników: Osoby zarejestrowane mają możliwość skorzystania z funkcji, które zostaną wprowadzone w przyszłych aktualizacjach. Można pobrać wersję beta programu, która zawiera funkcje, które dopiero zostaną udostępnione.

Dostęp do poprzednich wersji oprogramowania: Udostępniamy możliwość pobrania poprzednich wersji oprogramowania przez ograniczony okres czasu. Można z nich skorzystać, jeśli chcemy powrócić do starszej wersji programu bez obecnej aktualizacji i wsparcia. Zawsze jednak zalecamy korzystanie z najnowych wersji.

Zaufane oprogramowanie

Mamy podpis elektroniczny klasy EV, gwarantujący oryginalność programu.
Nasze programy są zaufane w Windows.
Natychmiastowa reputacja w Microsoft Smart Filter.

Jakie są wymagania?

Oprogramowanie działa w systemach Windows 11, Windows 10 i podobnych.
Potrzebne komponenty zostaną zainstalowane automatycznie.
Nie potrzebujesz niczego więcej.
» szczegóły

Instalacja jest prosta

Instalacja jest prosta i możesz ją wykonać samodzielnie.
Jeśli masz pytania, chętnie pomożemy. Jesteśmy do dyspozycji:
885 041 365, 885 042 365, w dni robocze od 8 do 18, 885 043 365, w dni robocze od 9 do 16
Pobierz teraz!

Licencja: roczna
Licencja wygasa po upływie 1 roku. Możesz ją w dowolnym momencie przedłużyć na kolejny okres. Jeśli nie przedłużysz licencji, nie tracisz dostępu do swoich danych. W każdej chwili możesz nabyć nową licencję i dalej korzystać z programu.

Ilość stanowisk: 1-3
Program jest licencjonowany na 1 stanowisko. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników, możesz zainstalować program nawet na 3 komputerach w ramach tej samej licencji. Do pracy w sieci trzeba dokupić pakiet NET.

Ilość firm: 1-∞
W standardzie masz obsługę 1 firmy w ramach 1 tożsamości. Po dokupieniu pakietu 5 tożsamości program może obsługiwać nawet 5 różnych firm na tym samym stanowisku. Dostępny jest także pakiet 365 tożsamości, zwiększający limit tożsamości do 365. To dobre rozwiązanie np. dla biura rachunkowego.

Pomoc techniczna: bezpłatnie
Podstawowa pomoc techniczna jest bezpłatna. Po dokupieniu pakietu Administracja możesz skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład odzyskiwania przypadkowo usuniętych danych.

Wysyłka: elektronicznie w 24h
Fakturę i licencję wysyłamy po zarejestrowaniu zapłaty na adres e-mail, który podałeś w zamówieniu. Jeśli opłacisz zamówienie do godziny 14:00 w dzień roboczy, wysyłka będzie z reguły jeszcze tego samego dnia.

EAN: 5905756800032

Masz pytanie? zadzwoń teraz!

58 3463647
58 7823366
58 7823393
58 7823566
58 7823600
w dni robocze od 9 do 16

Warsztat 365
Kompleksowy program do obsługi warsztatu samochodowego.